O projekte

Projekt Academic.sk vznikol v kontexte potreby ďalšieho rozvoja vzdelávacieho systému na Slovensku, ktorý čoraz výraznejšie zaostáva za modernizačnými trendmi vo vyspelých krajinách sveta.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli priespieť k snahám modernizovať vzdelávací systém na Slovensku a rozbehli tento projekt, ktorý chce postupne predstaviť viaceré moderné nástroje pre zefektívnenie vzdelávacieho procesu na slovenských školách na 1., 2. i 3. stupni.

V súčasnej pilotnej prevádzke poskytuje projekt Academic.sk služby v oblasti e-learning-u. Naším cieľom je poskytnúť vysokoškolským pedagógom či iným poskytovateľom vzdelávania dostupné a efektívne služby pri implementácií e-learning-u do vzdelávacieho procesu na svojom pracoviskom.

Od e-learning-u, ako moderného doplnu vzdelávania vo vyspelých krajinách sveta, si sľubujeme skvalitnenie procesu digitalizácie vzdelávania na Slovensku a jeho celkové priblíženie k moderným informačným technológiám, ktoré časť výučby prenesú zo školských tried priamo do počítača jednotlivých študentov.

Pre viacej informácií o tom, čo ponúkame, aké výhody máme od konkurencie a pre aké cieľové skupiny je portál určený nájdete v časti viac info.